RapidSharing: snadné stahování z RapidSharu

Závěrečná zpráva

Dne 29.9.2008 bylo oficiálně ukončeno druhé kolo BetaTestu programu Rapget.RS. Tohoto testu se zůčastnilo celkem přes 250 testerů a to z řad největšího českého komunitního fóra W.A.R. fórum, kteří program testovali po dobu 2 měsíců.

Na základě těchto testů vznikl specializovaný downloader Rapget.RS, který vzhledem ke své funkcionalitě, výkonu a vzhledu nemá v současnosti zastoupení. Tohoto úspěchu bylo dosaženo především díky usilovné práci všech testerů, kdy na základě jejich připomínek a hlasů byla programu dodávána požadovaná funkcionalita a odlaďovány nalezené chyby. Program tak byl tvořen samotnou komunitou, a podroben zkouškám těch nejkritičtějších uživatelů z těchto fór.

Chtěli bychom tak poděkovat všem těm, kteří se podíleli na vývoji tohoto programu ať již svými připomínkami, návrhy, testováním či objevením chyb a pevně doufáme i v budoucí spolupráci tak aby program byl stále použitelnější. Jako skromný dík těmto lidem, je v aboutboxu programu Rapget.RS uveden seznam všech těch, kteří na projektu spolupracovali. Díky!

Zůstaňte s námi a podílejte se na zlepšování programu. V naší databázi návrhů na rozšíření programu je dlouhý seznam velmi zajímavých doporučení, na kterých se bude nadále usilovně pracovat.

Statistické vyhodnocení

V závěru BetaTestu byl rozeslán všem testerům online dotazník s následujícími výsledky (bylo vyhodnoceno 148 dotazníků, což lze již považovat za statisticky významný vzorek konkrétní skupiny uživatelů):

Necenzurované komentáře testerů jsou k dispozici v části Co o nás říkají.

Jakou verzi Operačního Systému používáte?

Komentář:
Z grafu je zřejmé, že stále nejpoužívanějším OS je Win XP, kdy tento systém používá přibližně 76% uživatelů. Ostatní uživatelé již používají OS Vista. Do budoucna lze očekávat migraci na OS VIsta i přesto, že současná většina novému OS "nepřišla na chuť". Hlavním důvodem bylo a bude ukončení prodeje Win XP a instalace OS Vista na nové počítače. Z našeho pohledu je OS Vista zatím celkem nedoceněná.

Jakou verzi .NET frameworku používáte?

Komentář:
Pozitivním jevem je, že uživatelé již docenili výhody platformu .NET a téměř se nenajde instalace OS bez tohoto frameworku a to i přesto, že není například součástí service packů a je třeba si tuto platformu doinstalovat. Dalším pozitivním jevem je, že většina uživatelů již nyní používá framework 3.0 a vyšší, což je dobrým základem pro vývoj dalších verzí programu s bohatším UI a funkcionalitou.

 Jaká je rychlost Vašeho internetového připojení?

Komentář:
Méně pozitivně ovšem vypadá graf rychlosti internetového připojení, kdy většina uživatelů disponuje připojením do 4 Mbitů. Skutečná  výhoda programu Rapget.RS se projeví právě až u vyšších rychlostí připojení od 8 Mbitů, kdy lze dosáhnout významně vyšších rychlostí než u konkurenčních produktů. Avšak s rostoucí penetrací kabelového připojení a obecným trendem zvyšovat kapacitu připojení ISP, lze očekávat v brzké budoucnosti přesun většiny do oblasti 8 až 12 Mbitů.

Jaký download manager jste nejčastěji používali pro RapidShare linky mimo programu Rapget.RS?

Komentář:
Zde je zřejmé, že doposud byl nejpoužívanějším download managerem pro RapidShare linky původní Rapget, o poznání méně uživatelů používalo FlashGET a trochu zarážejícím poznatkem je, že celých 10% uživatelů doposud nepoužívalo žádný z těchto podpůrných produktů.

Budete nyní pro stahování RapidShare linků používat Rapget.RS nebo jiný program, jaký?

Komentář:
Co k tomuto dodat, snad jen opravdu nečekané přijetí programu Rapget.RS současnou komunitou. Hlavní roli v tomto pozitivním výsledku jistě sehrála zpětná vazba na uživatele, kteří již během vývoje připomínkovali co se jim líbí a co by mělo být jinak. Rapget.RS tak byl ušit na míru, což se projevilo v 95% migraci uživatelů z jiného programu právě na Rapget.RS. Obecně je přechod z již používaného produktu na nějaký nový velmi kritickým okamžikem a o to více si tohoto úspěchu ceníme a doufáme, že i nadále budeme moci přinášet funkcionalitu, která je žádaná skrze komunitu uživatelů.

Máte stále problém s připojením k ůčtu při spuštění programu?

Komentář:
V tomto ohledu byl také učiněn znatelný pokrok, kdy na vinně občasných výpadků informací o PA účtu byla nekorektní implementace SSL spojení na některých OS. Od verze v0.9.0.0 a výše lze sledovat pouze 4% kritických uživatelů, kteří mají doposud problém se zobrazováním těchto informací. Jejich společným jmenovatelem je podle našeho vyhodnocení pouze OS XP. Lze se tedy domnívat, že za jistých okolností OS XP nekorektně hospodaří s SSL připojeními.

Myslíte, že je program dostatečně funkční a vyladěn na to, aby mohl být veřejně šířen?

Komentář:
Na základě Vašeho doporučení byl program Rapget.RS, 25. záři 2008 vypuštěn do světa.

V jaké věkové kategorii se nacházíte? 

Komentář:
Z grafu je zřejmé, že nejsilnější věkovou kategorií jsou uživatelé ve věku 18 a více let. V zásadě se tento výsledek dal očekávat vzhledem k tomu, že uživatelé programu Rapget.RS musí disponovat jistou kupní silou aby mohli vlastnit PA učet a využívat tak program. Z hlediska reklamy se jedná o velmi zajímavý a dobře cílený zákaznický segment.

Jaký druh prémiového účtu nejčastěji kupujete?

Komentář:
Dle grafu se nejvíce kupují PA účty na 90 a 365 dnů a to zjevně z důvodu úspory z rozsahu.

Kde prémiový účet nejčastěji kupujete?

Komentář:
Zde je názorně vidět rostoucí trend pořizovat si PA účet vlastními prostředky přímo u společnosti RapidShare. Těchto uživatelů vzhledem ke vzrůstající přívětivosti a použitelnosti online bankovních služeb bude do budoucna přibývat a oficiální reselleři zřejmě začnou ztrácet svůj podíl v koláči u zákazníků nad 18 let.

Další zajímavá čísla

V rámci W.A.R. fóra bylo také spuštěno hlasování o zajímavosti a užitečnosti tohoto projektu, kdy 95% (330) z Vás náš projekt podpořilo a 5% (20) nikoli.

Od 25. září 2008, kdy byla zveřejněna beta v0.9.3.1 bylo k dnešnímu dni 1. října 2008 staženo 2695 kopií programu Rapget.RS.

V rámci reklamního systému programu Rapget.RS bylo uskutečněno 964 918, tedy téměř MILION zobrazení, 111 675 návštěv webu či spuštění reklamy v programu při téměř 6000 unikátních návštěvníků. Veškeré hodnoty jsou zaznamenávány pomocí Google Analytics reportů, které budou na našem webu zveřejňovány formou PDF reportů generovaných pomocí  Google Analytics a tak pro případné zájemce k nahlédnutí.

Závěrem

Z výše uvedeného lze vytušit řadu zajímavých trendů týkajících se chování uživatelů a jejich struktury. Pokud bychom měli na základě těchto vyplněných online dotazníků hodnotit úspěšnost projektu Rapget.RS lze konstatovat nečekaný úspěch a velmi pozitivní odezvu ze strany uživatelů. Zvláště v začátcích projektu bylo velmi nesnadné definovat cíle a pravděpodobnost přijetí programu uživateli. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, zda investovat náš čas tímto směrem. Nicméně v tuto chvíli je více než zřejmé, že rozhodnutí bylo správné a chceme Vám tímto ještě jednou poděkovat za spolupráci a pokud tento program bude mít světlou budoucnost, budete na ní mít svůj nemalý podíl právě i "Vy". Ještě jednou Vám děkujeme za vyplnění dotazníků a těšíme se na další přínosnou spolupráci.

S pozdravem RapidSharing TeamZávěrečná zpráva - Rapget.RS.pdf