RapidSharing: snadné stahování z RapidSharu

Výkonnost  

Rapget.RS využívá techniky Multi-Stream-Download, což je paralelní napojení více stahovacích vláken k jednomu souboru a tím dosažení v některých případech až 900% nárůst oproti jiným RapidShare download managerů včetně RapGetu či RSM. Reálný nárůst výkonu v běžných situacích je přibližně 200% a to v závislosti na vašem připojení.
Pro dosažení nejvyššího možného výkonu byla také zmapována HW infrastruktura RapidShare serverů čehož se využívá při auto-výběru nejrychlejších download serverů pro konkrétní stahovaný soubor.
Rapget.RS také využívá efektivní kód pro stahování souborů a to za využití technik vyvinutých přímo společností RS (narozdíl od programu RapGet!).

Ověřování zdraví linků  

Rapget.RS automaticky ověřuje zdraví vkládaných linků (funkční linky označí zelenou šipkou, nefunkční linky červeným vykřičníkem). Program takto kontroluje zdraví vložených linků v pravidelných intervalech takže v průběhu stahování dokáže detekovat aktuálně vzniklý problém (např. dočasný výpadek serverů) a označí linky jako špatné a v okamžiku jejich obnovení kontrola tyto linky opět označí jako funkční. Program také dokáže rozpoznat závadu na vzdáleném serveru i přesto, že se link chová při vložení jako funkční.

Informace o stavu účtu

Rapget.RS také zobrazuje přímo v hlavním okně programu kompletní informace o stavu účtu. mezi tyto informace patří:

 • Název účtu
 • bonus
 • kdy účet vyprší
 • kolik bylo staženo dat z limitu
 • kolik zbývá do vyčerpání limitu
 • čas výpisu

Program hlídá množství stažených dat a pakliže se blížíte k hranici limitu pak toto indikuje barevným zvýrazněním. V této části se také zobrazí informace o tom zda již účet vypršel či zda jste právě odpojení od serverů RS či přímo od Internetu při jeho výpadku.
Tyto informace o stavu účtu se automaticky aktualizují každých 60 sekund.

Automatické přepínání mezi více účty a free módem

Rapget.RS nabízí správu více prémiových což jistě usnadní použití různých účtů během stahování. Navíc však umožňuje automatické přepínání mezi těmito účty během stahování. Systém je takový, že program rozpozná stav, kdy byl na Vašem účtu překročen denní limit a pokud máte další účet k dispozici tak se na něj automaticky přepne. Toto funguje pro neomezený počet účtů. Jakmile jsou všechny účty vyčerpány program automaticky a pravidelně kontroluje jejich stav a jakmile dojde k nabití jednoho z účtů opět se na něj přepne a stahuje dál. Pokud jsou všechny prémiové účty vyčerpány program se automaticky přepne do free módu, ve kterém pokračuje ve stahování dokud se některý z účtů nedobije a poté se opět přepne zpět do prémium módu. Takto lze denní limit navýšit až o 200%.

Zvýšení denního limitu až o 200%
Nová verze programu Rapget.RS Premium v0.9.9.6 Vám umožní stáhnout denně až o 200% více dat než doposud a to vše automaticky!

Jak je to možné?
Do programu byla dodána funkcionalita stahování ve free módu, což umožňuje stahovat data i po vyčerpání denního datového limitu anebo pokud nevlastníte prémiový účet.

Jak to funguje?
Pokud máte prémiový účet a vyčerpáte stahováním svůj denní limit, program automaticky rozpozná tento stav a přepne se do free módu, kterém dále stahuje data. Jakmile Vám datový limit po půlnoci naskočí zpět program toto opět automaticky rozpozná a přepne se zpět do prémiového módu a tak dokola :) Pokud nevlastníte PA nebo Vám vypršel nic se neděje, program automaticky startuje ve free módu a můžete ihned stahovat.

Kolik mohu takto stáhnout dat za den?
Tímto způsobem lze stáhnout až o 200% dat nad rámec Vašeho dosavadního limitu a to vše automaticky. Příklad: Pokud vlastníte připojení o rychlosti 4 Mbity pak svůj denní limit 2,66GB stáhnete cca za 90 minut. Den má však 1440 minut a tak Vám zbyde 1350 minut pro free stahování. Rychlost free stahování je běžně od 25-225 KB/s v závislosti na denní době, vezmeme tedy průměr 125 KB/s. 100MB dat se tedy stáhne v průměru za 13,3 minuty. Interval mezi volnými sloty pro free uživatele je 15 minut. Tedy na 100MB potřebujete 28,3 minuty.

Jako prémium stáhnete:
2,66GB

Jako free uživatel stáhnete:
(1350/28,3) * 100 = 4,76 GB

Z toho plyne, že za den se dá takto stáhnout s připojením 4Mbity až 7,42 GB (2,66 + 4,76) dat!

Pokud vlastníte účet s vyšším denním limitem anebo máte rychlejší připojení pak jsou stažená data za den ještě vyšší úměrně Vašim podmínkám.
To vše pouze v Rapget.RS Premium ( download ).

Multi-Download

Rapget.RS také samozřejmě podporuje simultání stahování více souborů najednou, což významně přispívá ke zvýšení celkového výkonu a snížení doby potřebné ke stažení požadovaných souborů.

Bez instalace

Rapget.RS je vyvinut tak, aby jej nebylo nutné instalovat a zároveň měl minimální možnou velikost (aktuálně cca 600KB). Tyto vlastnosti jsou vhodné zejména pro ty, kteří si tento program nosí sebou např. na FLASH disku do školy či práce a odtud rychlejším připojením pak stahují požadované soubory z RapidShare serverů.

Bezpečný kód

Rapget.RS je naprogramován v nejmodernějším programovacím jazyku při dodržování všech zásad a výhod objektového programování a bezpečnostních doporučení. Program samozřejmě nezasílá žádné důvěrné informace o uživateli, který jej používá.

Ergonomické UI

Rapget.RS je vytvořen tak aby se snadno, rychle a pohodlně ovládal. Těmto požadavkům pak bylo přizpůsobeno rozložení jednotlivých ovládacích prvků a nadefinování následujících klávesových zkratek:

Vložení linků [CTRL+V]
Spuštění downloadu [MEZERNÍK]
Označení všech linků [CTRL+A]
Smazání linků [DELETE]
Vykopírování linků do clipboardu [CTRL+C]

Příjemný design

Rapget.RS se snaží svým vzhledem a konceptem dostát aktuálním standardům současných moderních aplikací, které musí být nejen funkční, ale také "pěkné".

Znovuobnovení downloadů

Rapget.RS plnně podporuje znovuobnovení downloadů, což znamená že download souborů můžete kdykoli přerušit a ve vhodné chvíli opět obnovit bez ztráty dosud stažených dat. Toto platí samozřejmě i v případě náhlého výpadku Internetu.

Možnost umístění Vaší reklamy

Rapget.RS také umožňuje umístění Vaší cílené reklamy ve standardních formátech (GIF, Flash, atd.) i standardních rozměrech (468x60 px). Více v části "Reklama".

Další funkce

Rapget.RS nabízí řadu specifických funkcí, které byly doimplementovány na základě požadavků uživatelů. Mezi tyto funkce patří:

 • Správa více účtů
 • Akce po dokončení downloadu
 • Plánovač automatického downloadu 
 • Autostart programu po spuštění Windows
 • Minimalizace programu po spuštění
 • Autostart downloadu po spuštění programu
 • Vymazání stažených linků z fronty
 • Možnost uložení hesla k archivu do TXT
 • Možnost vypnutí informačního popup okna
 • Omezovač rychlosti
 • Možnost změny velikosti bufferu
 • Proxy server nastavení
 • a další