RapidSharing: snadné stahování z RapidSharu

FAQ

Stáhnul jsem si program, ale nejde mi spustit, co s tím?
Spustil jsem program ale nefunguje mi stahování, proč?
Proč mi to píše neplatný login?
Jak efektivně využívat funkci "kam uložit"? 
Některé linky se nevloží, proč? 
Jakou rychlostí se vkládají a kontrolují linky?
Jak často se aktualizují informace o stavu účtu?
Jak vložím (uložím) heslo k archivu?
Jak se používá rozbalení RAR a ZIP archivů přímo z programu?
Co je to Booster?
Co je to Multi-D?
Jaké jsou optimální hodnoty Boosteru a Multi-D?
Změnil jsem hodnoty Boosteru a změna se ihned neprojevila, proč?
Proč se mi zobrazilo upozornění, že nejsem připojen k Internetu či k RS serverům?
Co je to TrafficShare, RapidPoints a jak je mohu využít?
Jak provedu upgrade na novou verzi? 
Mám jiný důležitý dotaz, který zde nebyl zodpovězen

 


 

Stáhnul jsem si program, ale nejde mi spustit, co s tím?
Velice pravděpodobně nemáte nainstalovaný
.NET 2.0 Framework nebo vyšší, který využívají moderní aplikace vyvíjené v prostředí Windows. V takovém případě .NET 2.0 Framework stáhněte, nainstalujte a znovu zkuste spustit program.

Další možností je, že jste program rozbalili do místa, kde program nemá práva pro zápis (typicky složka "Program files" nebo systémový disk ve Windows 7 nebo Vista). V takovém případě program rozbalte a spusťte v jiném umístění např. na ploše nebo v jiném uživatelském adresáři.

Poslední možností je, že používáte proxy. V takovém případě zkontrolujte zda máte správné nastavení pro proxy v Internet Exploreru (defaultní systémové nastavení) odkud si program toto nastavení bere automaticky.

Samozřejmě také zajistěte aby komunikace programu s Internetem nebyla blokována antivirem či firewallem.

Spustil jsem program ale nefunguje mi stahování, proč?
Nejpravděpodobnější příčinou je to, že nevlastníte prémiový účet na RapidShare.com. Bez tohoto účtu lze stahovat pouze pokud vlastníte prémium verzi programu. Další příčinou může být to, že sice účet vlastníte, ale s někým napůl a ten právě stahuje. Vzhledem k omezení stahování ze strany RapidShare.com pouze na jednu IP adresu v jeden okamžik pak dojde k zablokování dalšího uživatele, který se snaží přes stejný účet stahovat data. Poslední možností je pak to, že sice účet vlástníte a s nikym nesdílíte, nicméně z nějakého jiného technického důvodu se program Rapget.RS nemůže připojit k účtu na RapidShare.com (restartujte program či v případě nutnosti i počítač a zajistěte aby komunikace programu nebyla blokována antivirem, firewallem či špatným nastavením proxy pokud jej používáte).

Proč mi to píše neplatný login?
S největší pravděpodobností Vaše heslo obsahuje některý z URL nepovolených znaků (povolené znaky jsou a..z, 0..9, _, -, ., @), je tedy třeba Vaše heslo na webu RapidShare.com změnit tak aby tyto znaky neobsahovalo. Pokud toto nebyl Váš případ je možné, že byl zadán chybně login nebo heslo k Vašemu prémiovému účtu. Buď jste si ho špatně zapamatovali (kontaktujte podporu na RapidShare.com) anebo jste se omylem překlepli při zadávání loginu či hesla. Doporučujeme údaje o účtu v programu v části nastavení zeditovat a zadat znovu. Pro kontrolu správnosti Vašeho loginu i hesla se zkuste přihlásit na web RapidShare.com do Vašeho účtu.

Jak efektivně využívat funkci "kam uložit"? 
Volba "kam uložit" na v hlavním okně programu slouží pouze pro nově vkládané linky. Pokud tedy na hlavním okně programu vyberete nějakou cestu pak všechny následně vkládané linky si uloží, že se mají do této cesty ukládat. Pokud změníte na hlavním formuláři cestu pro uložení, pak se tato změna již vložených linků netýká (týká se pouze nově vkládaných).
Pokud ale chcete změnit cestu pro uložení u již vložených linků, je třeba tyto linky označit a přes pravé tlačítko (kontextové menu) vybrat volbu "kam uložit". V tuto chvili se změní cesta pro uložení těchto vybraných linků.
Pokud si nejste jisti tím kam se link ukládá, stačí na něm dvojitě kliknout a v informacích o souboru je zobrazena cesta kam se link bude aktuálně ukládat. Další důležitou zásadou je, že pokud se již link začal stahovat, nelze u něho cestu pro uložení již změnit. 

Některé linky se nevloží, proč? 
Program Rapget.RS je určen pouze pro stahování souborů uložených na serverech společnosti RapidShare AG. Z tohoto důvodu nelze stahovat linky a odkazy směřující na jiné download servery. Rapget.RS automaticky kontroluje vkládané linky a vloží pouze korektní linky odkazující na servery RapidShare. Korektní link má tvar "http://rapidshare.com/files/NEJAKE_CISLO/NAZEV_SOUBORU". Program samozřejmě rozpozná linky i mezi jinými znaky a tak nevadí když při kopírovaní do schránky společně s linkem vezmete navíc i nějakou tu řádku textu. Program také podporuje LinkListy (rapidshare složky, které nejsou chráněny heslem).

Jakou rychlostí se vkládají a kontrolují linky?
Linky se vkládají a kontrolují rychlostí 100 linků za 5 vteřin. V jednom vložení lze vložit až 9
99 linků.

Jak často se aktualizují informace o stavu účtu?
Informace o stavu účtu se aktualizují každých 60 vteřin.

Jak vložím (uložím) heslo k archivu?
Heslo ke stahovanému archivu vložíte tak, že kliknete myší ve vybraném řádku do sloupce "Heslo". V tu chvíli se políčko přepne do editovacího režimu a heslo můžete vepsat anebo vložit ze schránky. Heslo uložíte a editovací režim ukončíte kliknutím myši kamkoli do tabulky s linky. Další možností je vložení hesla přes kontextové menu u označených linků.

Jak se používá rozbalení RAR a ZIP archivů přímo z programu?
Stažený archiv lze rozbalit buď přes kontextové menu, kdy se označí požadovaný link a přes pravé tlačítko se vybere volba "Rozbalit". Program pak rozbalí označený link a automaticky začne rozbalovat další linky, které s ním souvisí. Stačí tedy použít volbu rozbalit na jednom ze skupiny linků. Rozbalení archivu funguje pouze se soubory typu RAR nebo ZIP.
Další možností je nastavení automatického rozbalení archivu po stažení v okně "Nastavení". Systém automatického rozbalení funguje tak, že program po stažení linku, který obsahuje vložené heslo k archivu tento archiv rozbalí a následně i linky s ním související. vzhledem k systému je tedy třeba společné heslo pro archivy uložit pouze u posledního ze skupiny linků tak aby program po stažení tohoto linku mohl zahájit rozbalování a bylo zajištěno, že předchozí linky byly již staženy. Pokud chcete rozbalit skupinu linků ale linky nemají žádné společné heslo, je třeba místo hesla u posledního linku skupiny zadat hvězdičku (*). Program tak rozpozná, že má link automaticky rozbalit, a že link(y) neobsahují společné heslo.

Co je to Booster?
Booster je funkce, která vám umožní korigovat výkon a rychlost vašeho stahování. Zjednodušeně se dá řící, že Booster nastavený na hodnotu 1 se rovná rychlosti programu Rapget anebo Rapid Share Manageru. Jakmile nastavíte vyšší hodnoty Boosteru, bude vaše průměrná rychlost vyšší. Limitujícím faktorem je pak rychlost vašeho připojení. Je třeba však zdůraznit, že ne ve všech případech znamená hodnota Boosteru 9, 9x vyšší rychlost. Ale jeden z případů kdy toto platí je situace, kdy vámi stahovaný soubor je stahovaný také nadměrným množstvím dalších uživatelů (typicky nově uložený obsah...), pak v tomto případě běžnými downloadery dosahujete znatelně nižší rychlosti než obvykle. V tuto chvíli je vhodné využít Booster s maximální hodnotou a zvýšit tak rychlost stahování skutečně až o onen 9-ti násobek původní rychlosti. Tohoto efektu je docíleno maximálním využitím přenosových cest a infrastruktury společnosti RapidShare. Booster také prokazatelně pomáhá překonat FUP v oblasti rychlosti stahování u klientů O2.

Co je to Multi-D?
Funkce Multi-D je možnost stahovat současně v jeden okamžik více souborů najednou (simultánní download). Pakliže nastavíte Multi-D na hodnotu 4, znamená to, že se vám v jeden okamžik začnou ve frontě stahovat právě 4 soubory. Maximální hodnota Multi-D je 8 a minimální hodnota je 0 (tuto hodnotu využijete v případě, kdy chcete aby se dostahoval právě stahovaný soubor a poté se již v downloadu nepokračovalo).

Jaké jsou optimální hodnoty Boosteru a Multi-D?
Ze zkušeností našich betatesterů vyplývá, že optimálním nastavením pro stahování je nastavení Boosteru na hodnotu 4 a Multi-D také na 4. Při tomto nastavení dosahuje program vysokého download výkonu při únosném zatížení procesoru počítače a šířky pásma internetového připojení. Obecně platí, že čím vyšší hodnotu Boosteru nastavíte tím více zatěžujete výkon počítače a šířku pásma připojení. Negativnější dopad na šířku pásma má větší hodnota Boosteru než Multi-D, tzn. že při nastavení Multi-D na 4 lze Internet běžně používat, přičemž při nastavení Boosteru na 9 již dochází ke znatelným prodlevám například při "brouzdání". Je třeba si najít své nastavení, které bude nejlépe vyhovovat kvalitě vašeho připojení a výkonu počítače.

Změnil jsem hodnoty Boosteru a změna se ihned neprojevila, proč?
Změna hodnoty Boosteru se projeví vždy až u dalšího následujícího stahovaného linku. Tedy v případě, že máte nastaven Booster i Multi-D na 1 tak stahujete právě jeden soubor standardní rychlostí původního Rapgetu. Pokud v průběhu stahování změníte hodnotu Boosteru na 2, pak se tato změna projeví až po stažení právě stahovaného linku, a to tak, že se spustí stahování následujícího linku reálně 2-násobnou rychlostí původního Rapgetu.

Proč se mi zobrazilo upozornění, že nejsem připojen k Internetu či k RS serverům?
Toto upozornění se může zobrazit v případě výpadku vašeho internetového připojení ať již z důvodu závady na všem počítači, serveru či routeru anebo z důvodů na straně poskytovatele vašeho připojení. V ojedinělých případech se tak může stát v případě zablokování vaší IP adresy u společnosti RapidShare z důvodu nadměrného zatěžování jejich infrastruktury. Tato blokace netrvá déle než 30 minut a dochází k ní v extrémních případech, kdy překročíte jako uživatel definovaných 20 000 CPU zátěžových bodů vztahujících se k vaší ip adrese. Hodnotu zátěžových bodů lze sledovat od verze v1.0.6.4 v pokročilém nastavení účtu.

Co je to TrafficShare, RapidPoints a jak je mohu využít?
TrafficShare je původně určen jako možnost přímého stahování Vašich souborů pro free usery neomezenou rychlostí. Po změnách v datových limitech se RapidShare.com rozhodl tento limit umožnit využívat také jako jednorázové datové navýšení limitu pro stahování. Prakticky to funguje tak, že jakmile vyčerpáte denní limit svého účtu, automaticky se začne stahovat z TrafficShare limitu pokud jej ještě máte a hlavně pokud máte tuto konverzi povolenou v Traffic Download Managementu na webu Rapidu ve vašem účtu. Od verze programu v1.0.6.4 lze možnosti konverze Trafficu nastavovat přímo v programu v pokročilém nastavení účtu. Pokud nechcete takto TrafficShare využívat je třeba v programu Rapget.RS změnit způsob konverze na "bez konverze" anebo toto ručně provést na webu Rapidu. Defaultně je tato volba nastavena na "bez konverze". Po vyčerpání TrafficShare limitu nedochází k jeho obnovení a je třeba jej v případě nutnosti zakoupit (levněji vyjde zakoupení dalšího PA účtu).
Další možností je nově využití RapidPoints [RP] pro navýšení denního datového limitu. Konverzní poměr je 150RP = 1 GB. RapidPoints uživatel získává buď zakoupením či prodloužením účtu nebo na základě stažených dat z jeho účtu jinými  uživateli. Program nyní umí pracovat i s RapidPoints a to tak, že se jejich použití opět nastaví v pokročilém nastavení účtu v programu. Způsob využití TrafficSharu a RapidPoints je shodný s nastavením Download Traffic Managementu v účtu na Rapidu. V účtu na Rapidu není třeba nic nastavovat, od verze v1.0.6.4 lze vše pohodlně nastavit přímo z prostředí programu.

Jak provedu upgrade na novou verzi? 
V případě, že vlastníte Premium či Free verzi programu Rapget.RS je upgrade plně automatický a stačí novou verzi pouze stáhnout (sama se uloží na potřebné místo) a po restartu aplikace dojde k upgradu na novou verzi.
Pokud provádíte upgrade na novější verzi tak jste již program používali a máte v něm nastaveny účty a další volby. Pokud tedy chcete své nastavení mít například i na počítači v práci či ve škole tak pro zachování tohoto nastavení i na jiných počítačích je třeba zkopírovat soubor RapgetRS.xml (obsahuje veškerá nastavení) do adresáře programu na jiném PC. Toto nakopírování proveďte v momentě kdy program není spuštěn (jinak se nastavení nepřenese). Po nakopírování souboru RapgetRS.xml do adresáře programu se po jeho spuštění původní nastavení načte a to včetně licence a není třeba provádět znovu reaktivaci. Obdobně lze přenášet i linky, které jsou od verze v1.0.6.4 v samostatné databázi v souboru RapgetRS.mdb.
Pokud soubor RapgetRS.xml již nemáte nebo byl porušen budete muset provést znovu reaktivaci a zadat vaše licenční číslo a heslo, které jste použili při první aktivaci programu.

Mám jiný důležitý dotaz, který zde nebyl zodpovězen.
V tomto případě nás kontaktujte na emailové adrese info@rapidsharing.eu nebo využijte náš kontaktní formulář.